Plugin thêm trình soạn thảo chân trang danh mục sản phẩm cho Woocommerce

Plugin thêm trình soạn thảo chân trang danh mục sản phẩm cho Woocommerce

Advanced Editor Tools (trước đây là TinyMCE Advanced) giới thiệu khối “Đoạn văn cổ điển” cho trình chỉnh sửa khối (Gutenberg).

Nếu bạn chưa hoàn toàn sẵn sàng chuyển sang trình chỉnh sửa khối hoặc có plugin chưa thể sử dụng ở đó (chưa), sử dụng khối Đoạn văn cổ điển là lựa chọn tốt nhất của bạn. Nó cho phép bạn tiếp tục sử dụng trình chỉnh sửa TinyMCE quen thuộc cho hầu hết các tác vụ, đồng thời cung cấp cho bạn toàn quyền truy cập vào tất cả các khối và các tính năng mới trong trình chỉnh sửa khối.

Phiên bản 5.5 tiếp tục cải thiện và nâng cao các tính năng mới được giới thiệu trong phiên bản 5.0 của plugin. Nó bao gồm nút “Xóa định dạng” được cải tiến, một số cài đặt nâng cao cho bảng cũng như nhập và xuất cài đặt vào một tệp.

Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng trình chỉnh sửa (“cổ điển”) trước đó trong WordPress 5.0 trở lên, plugin này có tùy chọn thay thế trình chỉnh sửa mới bằng trình chỉnh sửa trước đó. Nếu bạn muốn có quyền truy cập vào cả hai trình chỉnh sửa cạnh nhau hoặc để cho phép người dùng của bạn chuyển đổi trình chỉnh sửa, thì tốt hơn là bạn nên cài đặt plugin Trình chỉnh sửa cổ điển. Advanced Editor Tools hoàn toàn tương thích với plugin trình chỉnh sửa cổ điển và các plugin tương tự giúp khôi phục việc sử dụng trình chỉnh sửa WordPress trước đó.

Như thường lệ, plugin này sẽ cho phép bạn thêm, xóa và sắp xếp các nút được hiển thị trên thanh công cụ Visual Editor trong Đoạn văn Cổ điển và khối Cổ điển trong trình chỉnh sửa khối và trong trình chỉnh sửa cổ điển (khi được bật bởi plugin). Ở đó, bạn có thể định cấu hình tối đa bốn hàng nút bao gồm Kích thước phông chữ, Họ phông chữ, văn bản và màu nền, bảng, v.v.

Nó bao gồm 15 phần bổ trợ cho TinyMCE được bật hoặc tắt tự động tùy thuộc vào các nút bạn đã chọn.

Ngoài ra, plugin này còn thêm các tùy chọn để giữ các thẻ đoạn văn ở chế độ văn bản và nhập các lớp CSS từ trình soạn thảo-style.css của chủ đề.

Một số tính năng được bổ sung bởi plugin này

Khối “Đoạn văn cổ điển” có thể được sử dụng thay thế hoặc cùng với khối Đoạn văn tiêu chuẩn.

Một tùy chọn để đặt Đoạn văn cổ điển hoặc khối Cổ điển làm khối mặc định trong trình chỉnh sửa khối.

Hỗ trợ chuyển đổi hầu hết các khối mặc định thành các đoạn văn cổ điển và từ các đoạn văn cổ điển trở lại các khối mặc định.

Hỗ trợ tạo và chỉnh sửa bảng trong khối Cổ điển và trình chỉnh sửa cổ điển.

Nhiều tùy chọn hơn khi chèn danh sách trong khối Cổ điển và trình chỉnh sửa cổ điển.

Tìm kiếm và Thay thế trong các khối Cổ điển và trình chỉnh sửa cổ điển.

Khả năng đặt Họ phông chữ và Kích thước phông chữ trong các khối Cổ điển và trình chỉnh sửa cổ điển.

Và nhiều người khác.

Plugin thêm trình soạn thảo chân trang danh mục sản phẩm cho Woocommerce
Plugin thêm trình soạn thảo chân trang danh mục sản phẩm cho Woocommerce

Plugin thêm trình soạn thảo chân trang danh mục sản phẩm cho Woocommerce

Plugin tạo trình soạn thảo chân trang danh mục sản phẩm cho Woocommerce

Mặc định danh mục Woocommerce chỉ có ô để điền nội dung, không có phần soạn thảo nên khó viết bài, mình code plugin này để hỗ trợ mọi người việc đó, thuận tiện cho SEO danh mục luôn

Plugin chỉ cần Cài đặt và sử dụng.

Dowload và cài đặt tại link:

Advanced Editor Tools (previously TinyMCE Advanced)

Xem thêm: Tắt debug hiển thị dòng cảnh báo cho WordPress

Chúc bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *