Giới hạn truy cập trang quản trị wp-admin của WordPress bằng địa chỉ IP

Giới hạn truy cập trang quản trị wp-admin của WordPress bằng địa chỉ IP

Xin chào các bạn bạn có rất nhiều bài chia sẽ về việc Giới hạn truy cập trang quản trị wp-admin của WordPress như: đổi dường dẫn, các loại xác nhận khác. Hôm nay bên mình hướng dẫn thêm bạn một cách mới để hạn chế việc truy cập trang quản trị của WordPress bằng địa chỉ IP nhé.

Bạn thấy thông thường những trang web doanh nghiệp, trang web lớn họ thường dấu đường dẫn trang quản trị, hoặc nếu web chỉ 1 mình mình bạn quản lý và bạn thường xuyên chỉ quản lý trên 1 máy tính thì việc chỉ cho ip của bạn truy cập vào trang quản lý là rất tốt, tránh được việc hack web. Dưới đây là cách làm cực đơn giản bạn nhé.

Giới hạn truy cập trang quản trị wp-admin của WordPress bằng địa chỉ IP

Một cách để đảm bảo là chỉ cho phép địa chỉ IP của bạn để truy cập vào các trang wp-login.php (địa chỉ IP của bạn phải tĩnh nếu không bạn sẽ phải làm điều này mỗi khi bạn muốn đăng nhập vào). Điều này có thể được thực hiện rất đơn giản được thêm đoạn mã sau vào file .htaccess

<Files wp-login.php>

        order deny,allow

        Deny from all

        # Allow from this IP address

        allow from xx.xxx.xx.xx

</Files>

Tất cả bạn cần làm là thay thế “xx.xxx.xx.xx” với địa chỉ IP của bạn và sau đó bạn là người duy nhất có thể truy cập vào trang đăng nhập.

Xem thêm: Share Full code Free web giống 99% Thế giới di động chuẩn SEO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *