Chèn quảng cáo vào giữa bài viết trong wordpress

Chèn quảng cáo vào giữa bài viết trong wordpress

Bạn đang có ý tưởng muốn chèn 1 quảng cáo vào giữa tất cả các bài viết của web thiết kế bằng WordPress, hôm nay đội ngũ Win Win Media sẽ giới thiệu cùng các bạn đoạn code cực kỳ hữu ích này để bạn có thể thực hiện được việc đó. Việc này kể cả những bạn không có nhiều chuyên môn về web vẫn có thể làm được, bạn chỉ cần copy và pase vào là được. Các bước sẽ được thực hiện theo dưới đây nhé.

Ví dụ bạn muốn chèn quảng cáo vào sau thẻ </p> số 3 (hay đoạn văn bất kỳ). Muốn chèn thông báo hay đoạn mô tả nào đó vào sau thẻ </p> số 5 (hay đoạn văn bất kỳ).

Chèn quảng cáo vào giữa bài viết trong wordpress

Chèn quảng cáo vào giữa bài viết trong wordpress
Chèn quảng cáo vào giữa bài viết trong wordpress

Mở file functions.php trong theme bạn đang sử dụng lên và paste đoạn code này vào. Sau đó chỉnh sửa dòng chữ “code của bạn tại đây” thành code mà bạn muốn (dòng số 9). Muốn thay đổi vị trí hiển thị bạn thay đổi số 2 thành số bạn muốn (dòng số 12) số 2 nghĩa là sau đoạn văn (hay sau thẻ </p>) số 2 sẽ hiển thị code của bạn.

<?php
//Insert ads after second paragraph of single post content.
add_filter( ‘the_content’, ‘prefix_insert_post_ads’ );
function prefix_insert_post_ads( $content ) {
$ad_code = ‘<div>Code của bạn tại đây</div>’;
if ( is_single() && ! is_admin() ) {
return prefix_insert_after_paragraph( $ad_code, 2, $content );
}
return $content;
}
// Parent Function that makes the magic happen
function prefix_insert_after_paragraph( $insertion, $paragraph_id, $content ) {
$closing_p = ‘</p>’;
$paragraphs = explode( $closing_p, $content );
foreach ($paragraphs as $index => $paragraph) {
if ( trim( $paragraph ) ) {
$paragraphs[$index] .= $closing_p;
}
if ( $paragraph_id == $index + 1 ) {
$paragraphs[$index] .= $insertion;
}
}
return implode( ”, $paragraphs );
}

Như vậy là đã thành công rồi bạn nhé.

Xem thêm: Tạo giao diện khác nhau cho từng Category trong WordPress

Chúc bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *