Hiển thị các thanh kỹ năng có thể tùy chỉnh trên WordPress

Một plugin WordPress đơn giản và nhẹ giúp bạn tạo và hiển thị các thanh kỹ năng / trải nghiệm hoạt hình, có thể tùy chỉnh trên WordPress.

Thanh tiến trình wordpress tuyệt vời của plugin này để hiển thị các kỹ năng theo tỷ lệ phần trăm ở bất kỳ trang hoặc bài đăng nào.

Làm thế nào để sử dụng nó:

1. Cài đặt và kích hoạt Thanh kỹ năng WP.

2. Thêm Thanh kỹ năng mới trên bảng quản trị.

Skills Bar New
Skills Bar New

3. Thêm kỹ năng và giá trị kỹ năng của bạn.

Add your skills & skill values
Add your skills & skill values

4. Tùy chỉnh thanh kỹ năng. Tất cả các cài đặt có sẵn:

Title Color
Bar BG Color
Percentage Bar BG color
Percentage Value BG Color
Title Font Size
Title Text Transform
Percentage Font Size
Bar Height
Bar Border Radius

Skills Bar Settings
Skills Bar Settings

5. Xuất bản thanh kỹ năng và chèn shortcode đã tạo vào bất kỳ đâu vào trang web của bạn.

Skills Bar Shortcode
Skills Bar Shortcode

Cuối cùng bạn xem thành quả cảu mình nhé.

Display Animated Skills Bars On WordPress
Display Animated Skills Bars On WordPress

Bạn có thể Dowload và cài đặt theo link dưới đây

Skill Bar WP

Xem thêm: Plugin Search Logger Theo dõi khách hàng tìm kiếm trên web của bạn

Chúc bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *