Thay chữ Quick View thành Xem Nhanh trong Woocommerce

Thay chữ Quick View thành Xem Nhanh trong Woocommerce

Xin chào các hôm nay mình  giới thiệu cùng bạn thủ thuật Thay chữ Quick View thành Xem Nhanh trong Woocommerce, nhiều bạn thiết kế gian hàng trên Woocommerce muốn việt hóa hoàn toàn nhất là trong việc thay đổi chữ Quick View. Hôm nay chúng rôi giới thiệu bạn chi tiết các làm nhé.

Thay chữ Quick View thành Xem Nhanh trong Woocommerce

Trước hết bạn vào Hosting vào vào phần wp-content -> themes -> Functions.php

Functions.php
Functions.php

Sau đó bạn copy đoạn code trên vào file functions.php

function my_custom_translations( $strings ) {
$text = array(
‘Quick View’ => ‘Xem nhanh’
);
$strings = str_ireplace( array_keys( $text ), $text, $strings );
return $strings;
}
add_filter( ‘gettext’, ‘my_custom_translations’, 20 );

Sau đó bạn ra ngoài xem thành quả của bạn

Thay chữ Quick View thành Xem Nhanh trong Woocommerce
Thay chữ Quick View thành Xem Nhanh trong Woocommerce

Việt hóa chữ SHOPPING CART – CHECKOUT DETAILS – ORDER COMPLETE trong theme Flatsomes
Đoạn code trên còn có công dụng Việt Hóa 1 số từ trong trang Thanh toán – Giỏ hàng của theme Flatsome thay đoạn trên bằng đoạn dưới này nhé!

function my_custom_translations( $strings ) {
$text = array(
‘Quick View’ => ‘Xem nhanh’,
‘SHOPPING CART’ => ‘Giỏ hàng’,
‘CHECKOUT DETAILS’ => ‘Thanh toán’,
‘ORDER COMPLETE’ => ‘Hoàn thành’
);

$strings = str_ireplace( array_keys( $text ), $text, $strings );
return $strings;
}
add_filter( ‘gettext’, ‘my_custom_translations’, 20 );

Thay chữ Read more (Xem thêm)

add_filter( ‘gettext’, ‘ds_change_readmore_text’, 20, 3 );
function ds_change_readmore_text( $translated_text, $text, $domain ) {
if ( ! is_admin() && $domain === ‘woocommerce’ && $translated_text === ‘Read more’) {
$translated_text = ‘Xem thêm’;
}
return $translated_text;
}

Xem thêm: Tạo nút call now trong WordPress từ plugin Call Now Button

Chúc bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *