Bảo vệ tệp PDF của bạn bằng mật khẩu (Password)

Các tệp PDF ngày càng trở nên phổ biến cho mọi mục đích. Chúng dễ tạo, không mất nhiều thời gian để tải xuống và người dùng có thể mở chúng với bất kỳ người dùng PDF nào – không chỉ những người sử dụng cùng một phần mềm. Tuy nhiên, có một số nhược điểm đáng kể đối với tệp PDF. Đầu tiên, chúng thường chứa đầy thông tin nhạy cảm, đó là lý do tại sao chúng cần được bảo vệ.

PDF Password Protect là một plugin WordPress mà chủ sở hữu trang web có thể dễ dàng sử dụng để đặt mật khẩu và kiểm soát quyền chỉnh sửa đối với các tệp PDF được nhúng trong trang web WordPress của bạn. Bảo vệ tất cả các tài liệu, hợp đồng và đề xuất kinh doanh có giá trị của bạn. Ngăn mọi người in và sao chép chúng trên các trang web khác.

Hướng dẫn Bảo vệ tệp PDF của bạn bằng mật khẩu (Password)

Cài đặt và kích hoạt plugin PDF Password Protect.

Thêm mật khẩu người dùng và chủ sở hữu vào tệp PDF của bạn và đặt quyền tắt trong thư viện phương tiện.

Cài đặt và kích hoạt plugin PDF Password Protect
Cài đặt và kích hoạt plugin PDF Password Protect

 

Nhấp vào nút Đặt Mật khẩu và hoàn tất

Bạn có thể Dowload và cài đặt plugin PDF Password Protect tại Link dưới đây

PDF Password Protect

Xem thêm: Plugin tìm kiếm và thay thế dữ liệu trong WordPress

Chúc bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *