Plugin nhúng iframe nâng cao dành cho WordPress

Plugin nhúng iframe nâng cao dành cho WordPress

iframe là gì: iFrame là chữ viết tắt của Inline Frame – khung nội tuyến. Nó dùng để tải một trang HTML khác bên trong frame của nó. Bạn đã từng nhìn thấy video của Youtube nhúng trên website khác ngoài web Youtube chưa? Một iFrame có thể chèn đủ loại nội dung đa phương tiện tương tự như vậy.

Một iFrame là một frame bên trong frame. Nó là thành phần của một HTML element (tag HTML) giúp bạn đính kèm/nhúng tài liệu HTML, videos, và các video vào trong một trang web, hay vào trong bài viết. Bằng cách sử dụng iFrame, bạn đã tải thông tin, nội dung từ một web bên ngoài lên trang web của bạn. Vậy, có thể xem iFrame là một phần của nội dung web, chứ không phải là một phần của thiết kế giao diện website.

Giới thiệu về plugin UltraEmbed (Advanced Iframe For WordPress)

Một plugin WordPress dễ dàng nhưng mạnh mẽ cho phép bạn nhúng bất kỳ nội dung nào vào phần tử iframe với các mã ngắn (shortcodes).

Nó cũng cung cấp chức năng cho phép người dùng cơ bản chỉ cho phép người dùng đã đăng nhập xem nội dung iframe của bạn.

 

UltraEmbed (Advanced Iframe For WordPress)
UltraEmbed (Advanced Iframe For WordPress)

Hướng dẫn cách dùng Plugin

1. Tải xuống, tải lên, cài đặt và kích hoạt plugin trên WordPress.

2. Nhúng bất cứ thứ gì vào iframe bằng shortcode [iframe].

[iframe src=”https://example.com”]

3. Đặt chiều cao và chiều rộng của phần tử iframe.

[iframe src=”https://example.com” width=”100%” height=”100%”]

4. Áp dụng các kiểu hoặc lớp CSS bổ sung cho phần tử iframe.

[iframe src=”https://example.com” style=”100%” class=””]

5. Hiển thị phần tử iframe của bạn cho chỉ những người dùng đã đăng nhập.

[iframe src=”https://example.com” login=”true”]

Sau khi bạn chỉnh sửa theo ý của mình rồi theo cú pháp bên trên bạn hãy ra ngoài và xem thành quả của mình nhé.

Bạn Có thể Dowload và cài đặt Plugin theo link sau

UltraEmbed (Advanced Iframe For WordPress)

Xem thêm: Plugin thêm icon vào menu trong web wordpress

Chúc bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *