Hướng dẫn chuyển tag thành hashtags bằng code ngắn ngọn

Hướng dẫn chuyển tag thành hashtags bằng code ngắn ngọn

Bài toán chuyển tag thành hashtags được một khách hàng làm về điện máy có yêu cầu cho chúng đội ngũ Win Win Media hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về đoạn code này nhé.

Đặt vấn đề về chuyển tag thành hashtags

Nếu bạn đạng sử dụng wordpress thì bạn sẽ thấy trong mục viết bài bên tay phải cho chúng ta viết các thẻ tag giúp bài viết phong phú seo dễ hơn cực nhiều. Nhưng nếu bạn đang sử dụng các mạng xã hội như facebook, youtube, tiktok thì để tìm kiếm nội dung dễ dàng hơn các mạng xã hội này thường yêu cầu người dùng đặt hashtags để tìm kiếm video và hiển thị video tốt hơn. Khi hashtags thì người dùng quen thuộc và thuận tiện hơn rất nhiều.

Trong WordPress, “thẻ” là một thuật ngữ chỉ các từ khóa hoặc cụm từ được sử dụng để phân loại và nhóm các bài đăng. Mỗi bài viết trong WordPress có thể được liên kết với một hoặc nhiều thẻ, giúp người đọc dễ dàng tìm và duyệt các bài viết liên quan.

Khi tạo hoặc chỉnh sửa bài đăng trong WordPress, bạn có thể thêm thẻ bằng cách nhập từ khóa hoặc cụm từ có liên quan vào trường “Thẻ” hoặc “Thẻ” của giao diện quản lý bài đăng. Các thẻ thường được phân tách bằng dấu phẩy.

Ví dụ: nếu bạn viết một bài báo về công nghệ mới nhất, bạn có thể thêm các thẻ như “công nghệ”, “điện thoại thông minh”, “trí tuệ nhân tạo”, “Internet vạn vật”, v.v. Khi người đọc nhấp vào một thẻ, WordPress sẽ hiển thị tất cả các bài viết liên quan đến thẻ đó.

Thẻ giúp cải thiện khả năng tìm kiếm và sắp xếp nội dung trong WordPress, giúp người đọc dễ dàng khám phá và tìm thông tin theo chủ đề hoặc từ khóa cụ thể.

Hướng dẫn chuyển tag thành hashtags bằng code ngắn ngọn

Hướng dẫn chuyển tag thành hashtags
Hướng dẫn chuyển tag thành hashtags

Nếu bạn sử dụng WordPress và muốn chuyển tag thành hashtag thì có thể sử dụng code dưới đây để chuyển nhé.
Bạn có thể dùng code dưới đây, cho vào file functions.php ở child theme là xong nhé.

function vutruso_tag_to_hashtag($mywp_post)
{
$content = $mywp_post->post_content;
$ID = $mywp_post->ID;
preg_match_all(‘/\B(\#[a-zA-Z]+\b)/’, $content, $matches, PREG_PATTERN_ORDER);
if (isset($matches[1])) {
foreach ($matches[1] as $matchKey) {
wp_set_post_tags($ID, $matchKey, true);
}
}
}
add_action(‘post_save’, ‘vutruso_tag_to_hashtag’, 10, 2);
function hashtagger($content)
{
$siteurl = get_site_url(); // get wordpress siteurl to create url for tags
$content = preg_replace(‘/([^a-zA-Z-_&])#([a-zA-Z_]+)/’, “$1<a class=\”hashtags\” href=\”$siteurl/tag/$2\” target=\”_parent\” >#$2</a>”, $content);
return $content;
}
add_filter(‘the_content’, ‘hashtagger’);

Nguồn tổng hợp Internet

Xem thêm: Share Full code Free website taxi, xe ghép, dịch vụ vận tải

Chúc bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *