Luận Văn “Phân lớp ý kiến khách hàng và ứng dụng Trong hệ tư vấn bán hàng trực tuyến”

Phân lớp ý kiến khách hàng và ứng dụng Trong hệ tư vấn bán hàng trực tuyến

LỜI CAM ĐOAN

Tên tôi là: Tạ Văn Khoa

Sinh ngày: 11/01/1988

Là học viên lớp cao học : 18M-CT52 Trường Đại học Mở Hà Nội

Nơi công tác: Trường Cao đẳng Cơ Khí Nông Nghiệp – Vĩnh Phúc

Tôi xin cam đoạn :

  1. Tôi xin cam đoan “Phân lớp ý kiến khách hàng và ứng dụng trong hệ tư vấn bán hàng trực tuyến” là công trình nghiên cứu khoa học của tôi dưới sự hướng dẫn khoa học trực tiếp của PGS.TS. Đoàn Văn Ban. Các nội dung nghiên cứu, kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn hoàn toàn là trung thực, không vi phạm bất cứ điều gì trong luật sở hữu trí tuệ và pháp luật của Việt Nam .
  2. Mọi tham khảo dùng trong khóa luận đều được trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố .
  3. Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm .

Hà Nội , ngày 21 tháng 04 năm 2021

Học viên thực hiện

Tạ Văn Khoa   

1. Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay, chúng ta đang bước vào cuộc cách mạng 4.0, cuộc cách mạng tập trung chủ yếu vào sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu đột phá trong công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ nano,… Dựa vào công nghệ hiện nay, cá nhân, doanh nghiệp bán hàng trực tuyến rất muốn biết phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của họ như thế nào, cũng như họ muốn phân lớp khách hàng để có thể tung ra những chiến dịch marketing, sản phẩm phù hợp với từng loại đối tượng khách hàng. Việc nhiều ý kiến đánh giá của khách về sản phẩm từ nhiều nguồn khác nhau (Website bán hàng, OA Zalo, Blog, Facebook, Youtube, …). Để có thể tổng hợp ý kiến đánh giá, phản hồi của khách hàng về chất lượng, thì phải tự động hóa được công việc thu thập và phân tích đánh giá ý kiến của khách hàng.

Công nghệ phân lớp dữ liệu phục vụ cho việc phân lớp quan điểm khách hàng đang rất phát triển, đây là một bài toán lớn trong việc hỗ trợ bán hàng trực tuyến, và mọi doanh nghiệp muốn phát triển mảng bán hàng online thì việc phân lớp khách hàng rất quan trọng. Trong vài năm gần đây, phân lớp dữ liệu đã thu hút sự quan tâm các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như học máy (machine learning), hệ chuyên gia (expert system), thống kê (statistics), … Công nghệ này cũng như ứng dụng trong nhiều lĩnh vực thực tế như: tư vấn bán hàng trực tuyến, thương mại, nhà băng, maketing, ….

Phân lớp khách hàng chính là việc phân lớp văn bản là bài toán cơ bản trong khai phá quan điểm. Các hệ thống phân lớp văn bản là các hệ thống phải có khả năng xác định, khai phá ra nội dung thông tin.

Do đó tôi chọn đề tài “Phân lớp ý kiến khách hàng và ứng dụng trong hệ tư vấn bán hàng trực tuyến” đề tài nghiên cứu một số kỹ thuật phân lớp văn bản như Naïve Bayes (NB), Support Vector Machine (SVM) , K-Nearest Neighbor (K-NN) , Linear Least Square Fit (LLSF) , Centroid – based vector để sử dụng trong phương pháp học máy phân lớp quan điểm khách hàng và ứng dụng thực tế vào bán hàng trực tuyến.

  1. Mục tiêu nghiên cứu

   + Nghiên cứu tổng quan về một số kỹ thuật phân lớp văn bản như: Naïve Bayes (NB), Support Vector Machine (SVM) , K-Nearest Neighbor (K-NN) , Linear Least Square Fit (LLSF) , Centroid – based vector.

+ Nghiên cứu một số kỹ thuật sử dụng để phân lớp ý kiến khách hàng trên sản phẩm bán hàng trực tuyến.

+ Đề xuất cải tiến hoàn thiện module thu thập dữ liệu và module xử lý dữ liệu ngôn ngữ kết hợp với thuật toán SVM phân tích phân lớp ý kiến khách hàng và ứng dụng trong hệ tư vấn bán hàng trực tuyến

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

+ Đối tượng: ý kiến khách hàng và ứng dụng trong hệ tư vấn bán hàng trực tuyến.

+ Phạm vi:

  • Hệ thống xử lý văn bản được ứng dụng trong hệ tư vấn bán hàng trực tuyến trên dòng xe ô tô VinFast Fadil bản tiêu chuẩn.
  • Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 12/2020 đến 12/2021.

4. Phương pháp nghiên cứu

  • Phương pháp nghiên cứu tài liệu, phân tích, tổng hợp là phương pháp thu thập thông tin thông qua nghiên cứu tài liệu nhằm mục đích tìm chọn những khái niệm và tư tưởng cơ bản là cơ sở cho lý luận của đề tài, hình thành giả thuyết khoa học, dự đoán về những thuộc tính của đối tượng nghiên cứu, xây dựng những mô hình lý thuyết hay thực nghiệm ban đầu.

Trong luận văn phương pháp nghiên cứu lý thuyết được sử dụng để tìm hiểu một số kỹ thuật phân lớp văn bản như Naïve Bayes (NB), Support Vector Machine (SVM) , K-Nearest Neighbor (K-NN) , Linear Least Square Fit (LLSF) , Centroid – based vector.

– Phương pháp thực nghiệm và đối chứng qua chương trình thử nghiệm là  một trong những bước quan trọng bậc nhất. Trong đó, nghiên cứu sẽ chủ động tác động vào đối tượng cần được nghiên cứu và quá trình diễn biến bao gồm các sự kiện hoặc hiện tượng mà đối tượng tham gia.

Trong luận văn pháp thực nghiệm và đối chứng qua chương trình thử nghiệm đã sử dụng thu thập dữ liệu về ý kiến khách hàng trên dòng xe VinFast Fadil bản tiêu chuẩn tại web http://vinfastvinhphuc.net/san-pham/vinfast-fadil-tieu-chuan/

  • Phương pháp trao đổi khoa học, lấy ý kiến chuyên gia là phương pháp điều tra qua đánh giá của các chuyên gia về vấn đề, một sự kiện khoa học nào đó.

Trong quá trình thực hiện luận văn, bản thân học viên đã tham vấn các thầy,

các chuyên gia trong việc phân lớp ý kiến khách hàng khi mua sản phẩm trực tuyến .

5. Cấu trúc luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn được chia thành 3 chương như sau:

Chương 1: Phân tích lớp dữ liệu

Chương 2: Một số kỹ thuật trong phân loại văn bản

Chương 3: Phân lớp ý kiến đánh giá của khách hàng trên hệ thống bán hàng trực tuyến

==>>Xem toàn bộ luận văn TẠI ĐÂY

==>> Cách lấy Pass: TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *